Servicearbete/Maintenance window 2022-12-06 01:00 – 2022-12-06 05:00

Pite Energi har aviserat ett servicearbete (konfigurationsförändringar) under nedanstående tider. Driftstörningar och/eller avbrott på er internetanslutning på mellan 5-10 minuter kan förekomma under denna period. Start: 2022-12-06 01:00 Stopp: 2022-12-06 05:00 Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er. Om ni har frågor, kontakta vår kundtjänst på vare@pitebredband.se eller 0911-212920. Pite Energi has scheduled a maintenance window (configuration changes), during the below scheduled time. Operational disturbances and/or downtime on your internet connection between 5 to 10 minutes can happen during this maintenance window. Start: 2022-12-06 01:00 Stop: 2022-12-06 05:00 We apologize for any inconvenience this work may cause you. If you have any questions, contact our customer service at vare@pitebredband.se or 0911-212920.